English

Belediyelere Yönelik Proje Teklif Çağrısı 18.12.2018 10/30

Belediyelere Yönelik Proje Teklif Çağrısı

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (IPA II) kapsamında ve Türkiye İçin Ulaştırma Çok-Yıllı Eylem Programı (MAAP-T) dâhilinde Eylem-3 Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırma eylem alanı için 81 İl Belediyesine hitaben hazırlanan Proje Teklif Çağrısı ve Çağrıya yönelik destekleyici dokümanlar http://op.udhb.gov.tr/tr/yayinlar/resmi-belgeler adresinde yayımlanmıştır.

Program aşağıdaki özel hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır;

- Ulusal ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmak;

- Ulaşım sisteminin verimliliğini artırmak;

- Hem ulusal hem de kentsel düzeylerde bireysel ulaşımdan sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı toplu taşıma biçimlerine geçişi teşvik etmek;

- Türk ulaştırma sektörünün AB Ulaştırma müktesebatına aşamalı bir şekilde uyumlaştırılması yoluyla Türkiye’nin ulaştırma alanında AB’ye entegrasyonunu güçlendirmek;

- Türkiye’nin ulaştırma sektöründeki AB, ulusal ve donör finansmanının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı yönetiminde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı desteklemek.

Proje teklif çağrısına son başvuru tarihi 15 Şubat 2019’dur.

Duyuruya Ait Diğer Fotoğraflar

Tüm Duyurular