HABERİ
PAYLAŞ
12
MART
2019
AHİKA’dan Yeşil Üretime Önemli Katkı

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın (AHİKA) öncülüğünde ve Aksaray OSB Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen “Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi” kapsamında endüstriyel simbiyoz olanakları belirlendi. Belirlenen bu olanaklar arasında yer alan, Demir-oksit atıklarının biyogaz üretim tesislerinde değerlendirilmesinin hayata geçirilmesi yönünde somut adımlar atılmaya başlandı.

2018 yılında yürütülen proje ile atık, enerji, doğal kaynaklar, lojistik, insan gücü gibi kaynakların verimli yönetimi yoluyla daha sürdürülebilir ve yenilikçi kaynak kullanımının sağlanabilmesi amaçlandı. Bu amaçla birlikte mevcut uygulamalar ve üretim süreçlerinin sonucunda bertarafı gerçekleştirilen atıkların, başka üretim süreçlerinde hammadde olarak kullanılabilmesi de araştırıldı.

Proje doğrultusunda gerçekleştirilen sektör analizleri, saha ziyaretleri, firma görüşmeleri ve sinerji çalıştayları sonrasında hazırlanan nihai rapor neticesinde 44 adet yüksek öncelikli endüstriyel simbiyoz potansiyeli tespit edildi. Bu potansiyellerden biri de biyogaz tesislerinde kullanılmak üzere ithal edilen FeCl3 bileşiği yerine, sanayide metallerin fiziksel kesim ve dövme işlemleri sonucunda ortaya çıkan ve atık kategorisinde olduğu için bertaraf edilen “demir-oksit”in kullanılması olarak belirlendi. İmalat süreçleri sonucunda ortaya çıkan demir-oksit atıklarının biyogaz tesislerinde değerlendirilmesi için detaylı şekilde laboratuvar çalışmaları ve pilot denemeleri yapılarak uygulamaya geçilmesi hedeflendi. 

Bu kapsamda Avrupa İmar ve Yatırım Bankası’nın (EBRD) desteklediği  “Türkiye Materials Marketplace” platformu üzerinden Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ile GTE Karbon Sürdürülebilir Enerji Eğitim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklaşa yürütmekte olduğu Ar-ge çalışmaları ile sanayide metallerin fiziksel kesim ve dövme işlemleri sonucunda  ortaya çıkan demir-oksitin atık kategorisinde değerlendirilmesi yerine söz konusu materyal üzerinden katma değer üretebilmek ve dolayısıyla ekonomiye kazandırabilmek için biyogaz üretiminde alternatif yardımcı kimyasal olarak kullanılması araştırılmaya başlandı.

Bu araştırma doğrultusunda yürütülen laboratuvar çalışmaları ve pilot denemelerinin ise 2019 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Ar-Ge çalışmalarının olumlu sonuçlanması halinde Türkiye’de biyogaz üretimi gerçekleştiren 70’i aşkın çeşitli tesisin, bu yöntemi üretim süreçlerinde kullanarak çevresel ve ekonomik etkilerinden faydalanma imkânları bulması hedefleniyor. Bu biyogaz tesislerinde değerlendirilme potansiyeli olan demir oksit materyalinin endüstriyel boyutta başarıyla kullanılabilmesi ve ithal edilen FeCl3 yerine tüm tesislerde tercih edilmeye başlanması durumunda, ülke genelinde yıllık toplam 1.500.000 ila 3.500.000 Euro aralığında tasarruf sağlanması öngörülüyor.