HABERİ
PAYLAŞ
10
MAYIS
2018
Güdümlü Proje başarı ile sonuçlandı

Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde, akredite biyouyumluluk, çevre ve yakıt analizi laboratuvarı kurulması amacıyla Ajansımız tarafından desteklenen güdümlü proje başarı ile sonuçlandı.  Laboratuvarların ulusal ve uluslararası standartlarda ölçüm ve analizler yaptığı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından belgelendi. “TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı” akreditasyon sertifikası belgesi, 3 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen törende TÜRKAK Genel Sekreteri Dr. H. İbrahim Çetin tarafından, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız’a takdim edildi.

Akreditasyon belgesi teslim törenine Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Vali Yardımcısı Vekili Şahin Arsal, TÜRKAK Genel Sekreteri Dr. H. İbrahim Çetin, Genel Sekreter Vekilimiz Bekir Varol, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kocamış, akademik ve idari personel ile birlikte ilgili bölümlerden öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi  (KÜBTUAM) Müdürü ve proje koordinatörü Prof. Dr. Siyami Karahan, Ahiler Kalkınma Ajansı destekleri ile birçok alanda hizmet verecek şekilde kurulan biyouyumluluk, çevre ve yakıt analiz laboratuvarlarında 185 farklı analiz yapıldığını belirtti.

Yapılan ciddi çalışmalar neticesinde bu noktaya ulaşıldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız; bugün önemli bir aşamayı başarmış olmanın gururu ve sevincinin paylaşıldığını belirtti. Yeni ürünlerin geliştirilmesinin yanında araştırmacılara, uzmanlara ve uygulayıcılara yardımcı olacak laboratuvarın kapasitesinin yüksek oranda kullanıldığını, hatta şu anda bölgenin en faal merkezi laboratuvarı olduğunu vurgulayarak, destekler için Ajansımıza, TÜRKAK’a ve bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Akreditasyon sisteminin güven sağlamak üzere kurulmuş bir sistem olduğunu belirten TÜRKAK Genel Sekreteri Dr. H. İbrahim Çetin, “İtimat etmemiz için bazı gerekçelerimiz olmalı. Kullandığımız ürünlerin düzgün, kurallara uygun olabildiğini görmek için ölçümler yapmalıyız. Ölçme işlemlerinin gerçekleşmesi için teknik bir altyapı ve cihazlar gerekiyor. Ayrıca bu cihazları kullanabilme yeterliliğine sahip personel ve uygun laboratuvar koşulları da gerekiyor. Sisteme güven duyabilmemiz için bu gerekliliklerin karşılanmasına ihtiyacımız var. TÜRKAK olarak bizim işimiz bir sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Asıl zor işi siz yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÜRKAK Genel Sekreteri Dr. H. İbrahim Çetin, Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız’a “TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı” akreditasyon sertifikası belgesini takdim etti.

Fikir aşamasından itibaren Kırıkkale Üniversitesi ile birlikte geliştirilen güdümlü proje kapsamında çalışmalar, Ajansımız ve başvuru sahibi Kırıkkale Üniversitesi arasında 30.12.2013 tarihinde imzalanan sözleşme ile başladı. Bütçesi 3.350.000 TL olan projeye Kalkınma Ajansımız 2.500.000 TL hibe sağladı.

Akredite biyouyumluluk, çevre ve yakıt analizi laboratuvarının kurulmasını sağlayan bu örnek proje ile sağlık ve medikal alanında yeni yatırımların bölgeye kazandırılması için önemli bir eksiklik giderilmiş, diğer taraftan çevre ve yakıt testlerinde de Üniversite bir merkez haline getirilmiştir.

Başta Kırıkkale olmak üzere bölgemizde ürün geliştirme, ar-ge ve yenilik kapasitesinin artırılmasına, sanayi ve iş çevrelerinin ihtiyaç duyduğu birçok testin yerelde gerçekleştirilmesine yönelik olarak tasarlanan proje, üniversite-sanayi işbirliği alanında önemli bir kilometre taşı olacaktır. Özellikle Ankara’da bulunan sağlık sektörü, medikal firmaları ve kümelenme girişimleri ile yakın işbirliği içinde olunacak, tamamlayıcı – geliştirici bir misyon üstlenilecektir.

Biyouyumluluk kapsamında, başta medikal sektörü (stent, kateter, kozmetik, ilaç etken maddesi vb.) olmak üzere birçok sektörü doğrudan ilgilendiren alanlarda, hücre ve deney hayvanları üzerinde, uluslararası kabul görmüş standartlara göre çalışmalar yapılacak olup, etken maddelerin vücuda zarar verip vermediği kolaylıkla test edilebilecektir. Böylece Kırıkkale gelişen biyouyumlu malzeme pazarında önemli bir konuma gelecek olup, ülkemizin de bu alanda aldığı payın artmasına ciddi miktarda katkı sağlayacaktır.

Yakıt analiz laboratuvarı, Kırıkkale ve çevresinin akaryakıt sektörünün test ve analiz ihtiyacını büyük oranda karşılarken başta Kırıkkale’deki firmalar olmak üzere Bölgedeki ve ülkedeki birçok firmaya hizmet edecektir. Çevre analiz laboratuvarında ise çevre testleri ve çalışma ortamından kaynaklı risklerin değerlendirildiği başta iş güvenliği testleri olmak üzere çevreye ilişkin birçok test yapılabilecektir. Testlerin daha hızlı, ekonomik ve güvenilir yapılması neticesinde ilgili sektörlerin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanmış olacaktır.