HABERİ
PAYLAŞ
14
EYLÜL
2017
Güdümlü Proje Çalıştaylarına Kırıkkale’de Devam Edildi

Ahiler Kalkınma Ajansı sorumluluk bölgesinde yer alan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde yapılması öngörülen Güdümlü Proje Çalıştaylarına 11 Eylül Pazartesi günü Kırıkkale’de devam edildi.

Çalıştay, Kırıkkale Vali Yardımcısı Sait Özkılınç, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kocamış, AHİKA Genel Sekreter Vekili Bekir Varol, kamu kurumları, yerel yönetimler ve birçok kesimden temsilcierin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Çalıştayın ilk aşamasında AHİKA Program Yönetim Birimi tarafından güdümlü proje desteğinin amaç ve hedefleri, uyulması gereken kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme süreci, ülke genelinde bugüne kadar uygulanan başarılı projeler hakkında bilgi verildi.

Kırıkkale Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu “Akredite Biyouyumluluk, Çevre ve Yakıt Analizi Laboratuvarı” güdümlü projesinin, fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar edinilen tecrübelerin Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Siyami Karahan tarafından katılımcılar ile paylaşmasının ardından geçilen ikinci aşamada tarım, turizm ve sanayi alanlarında oluşturulan gruplarda fikirler geliştirildi. Grup moderatörlerinin fikirlerini tüm katılımcılar ile paylaşmasının ardından çalıştay başarı ile tamamlandı.

5 ilde gerçekleştirilen çalıştaylar özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan, Kalkınma Ajanslarının doğrudan destek sağlayabildiği güdümlü projeler için fikir geliştirmeyi amaçlıyor.

Güdümlü projeler; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Bu projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin teşvik edildiği güdümlü proje desteklerinde;

  •          Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
  •          Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
  •          Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
  •          Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
  •          Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri,
  •          Sivil toplum kuruluşları proje uygulayıcısı olabilmektedir.

Ortaya çıkacak proje fikirlerinin yerel ve bölgesel düzeyde benimsenmesi ve sahiplenmesi için katılımcılığa büyük önem veren Ahiler Kalkınma Ajansı, güdümlü projelere toplam bütçesinin %75’ine kadar hibe şeklinde destek sağlayabilmektedir.