HABERİ
PAYLAŞ
22
KASIM
2018
Kırıkkale Üniversitesi “Savunma Sanayi Akredite Test, Analiz Ve Prototipleme Laboratuvarı Kurulum Fizibilitesi” Projesi

Kırıkkale Üniversitesi Ahiler Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında “Savunma Sanayi Akredite Test, Analiz ve Prototipleme Laboratuvarı Kurulum Fizibilitesi” projesi kapsamında 95.950,00 TL hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale ilinde savunma sanayinin Ar-Ge eksenli gelişimine katkı sağlamak amacıyla, Üniversitenin bünyesinde Savunma Sanayi Labaratuvarı kurulum fizibilitesinin gerçekleştirilmeyi, Savunma Sanayi laboratuvarının kurulumuna yönelik ilk çalışmalar ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlanmayı, başta Kırıkkale ili olmak üzere savunma sanayi firmalarının Ar-Ge odaklı gelişimlerine katkı sağlanmayı ayrıca Kırıkkale ilinde savunma sanayi alanında Ar-Ge yapılması amacıyla altyapının oluşturulmasına zemin hazırlanmasını amaçlamaktadır. 6 ay sürecek olan proje, 2019 Nisan ayında tamamlanması planlanmaktadır.