Etik Komisyonu ve Üyeleri

Ahiler Kalkınma Ajansı Etik Komisyonu, 14.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi uyarınca Genel Sekreterlik Makamının 29.12.2016 tarih ve 396 sayılı oluru ile kurulmuştur.

 

Adı Soyadı

Görevi

Tel No

E-Posta Adresi

Hilal Akçakaya

Uzman (Komisyon Başkanı)

0 384 214 36 66

hilalakcakaya@ahika.gov.tr

Mithat Akgün

Uzman (Üye)

0 384 214 36 66

mithatakgun@ahika.gov.tr

Faruk Er

Uzman (Üye)

0 384 214 36 66

faruker@ahika.gov.tr

 

 

İlgili Mevzuat:

 

 Kanun

 

 Yönetmelik

 

 Genelge