Kalkınma Kurulu

Ajans’ın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, Bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden oluşan bir kuruldur. Kalkınma Kurulu, bölgede kurumlar arası işbirliğini geliştirmede ve Ajansın karar almasında yönlendirici bir görev üstlenmektedir. Kalkınma Kurulu ilk toplantısında görev süreleri iki yıl olacak şekilde bir Başkan ve Başkan Vekili seçer.