Vizyon

Nitelikli insan kaynağı ile yerelden planlama esasına dayalı kalkınmaya odaklanmış, katılımcı yapısıyla örnek bir Ajans.

Misyon

Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmaya katkı sağlayan, bölgesel ve ulusal paydaşların hedeflerine ulaşmasında destek veren, kurumsal kapasite geliştirmeyi ön planda tutan ve bölgesinde kalkınma süreçlerine liderlik eden bir kuruluş olmak.