English

2017 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular – 2 23.02.2018 10/59

2017 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular – 2

 

Soru      

Cevap

Referans

1.

 

Projemizde oluşturacağımız bütçelemede kur farkı ve tüfe den kaynaklı oluşabilecek fiyat artışlarını önceden mi hesaplayıp projemize dahil edeceğiz yoksa onayladıktan sonra mı?

Başvuru sahiplerinden gerçekçi ve uygun maliyetlerin yer aldığı bütçelerin hazırlanması beklenilmektedir. Bununla birlikte proje başvuru aşamasında bütçe planlamasında meydana gelebilecek her türlü fiyat değişimlerini de göz önünde bulundurarak bu kısmın tamamlanması gerekmektedir.

 

2.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için yazılacak projede program önceliklerinden ikisine de aynı anda yer verilebilir mi?

Öncelik ilişkilendirmelerinde başvuru sahibinin en az bir (1) önceliği seçmesi zorunludur. Projeler birden fazla önceliği kapsayabilirler. Sunulan projelerin birden fazla önceliği kapsaması proje değerlendirmelerinde dikkate alınmaktadır.

 

3.

Proje kapsamında bisiklet alımı yapmayı düşünüyoruz. Bisiklet taşıt yerine mi geçiyor. Bisiklet alımı yapabilir miyiz?

Projeler kapsamında bisiklet alımı taşıt alımı olarak nitelendirilmekte olup, uygun maliyet değildir.

Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi

2.1.4.2.   Uygun Olmayan Maliyetler

4.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak hazırlamakta olduğumuz projede, projenin hedef kitlesini oluşturan dezavantajlı konumda bulunan kadınlardır. Bilindiği üzere Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Rehberinde de belirtildiği gibi deneme üretimleri haricindeki hammadde maliyetleri proje kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir. Proje kapsamında düzenlenecek kursların verimli ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve ekonomik durumu zaten yetersiz olan katılımcıları teşvik etmek için, projenin hedef kitlesini oluşturan ve dezavantajlı konumda bulunan kadınlara, el becerilerini geliştirmeye yönelik olarak açılacak kurslarda ihtiyaç duyulacak hammadde/ temrin malzemelerinin temin etmek amacıyla aynı hedef kitlesine hitap eden ve kar amacı Gütmeyen kuruluş olan Mikro Finans Kurumunu protokol imzalamak suretiyle proje ortağı olarak proje dahil etmek istiyoruz. Mikro Finans Kurumu, bu projede yer alan katılımcıların ihtiyacı olan temrinlik malzemeleri alabilmeleri için doğrudan katılımcılara kredi vermeleri suretiyle finans desteği sağlayacaktır. Bununla birlikte projenin hedef kitlesini oluşturan ve dezavantajlı konumda bulunan kadınlara yönelik kursların iş bulmalarına katkı sağlamak amacıyla Vakfımız, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile yapılacak üçlü protokol ile meslek edindirme ve el becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu amaçla Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile ortaklık yapılması öngörülmektedir. Bu ortaklıkta katılımcıların projeye olan iştirakini teşvik etmek ve iş bulmalarına destek olması için İŞKUR’ a kayıt olmaları ve İŞKUR tarafından doğrudan katılımcılara günlük kurs ücreti ödenmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilmesi öngörülen bu faaliyetler proje kapsamında uygun bir faaliyet midir?

2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında proje ortaklarının da başvuru sahipleri ile aynı özelikleri (TR71 Bölgesi’nde kayıt olmaları şartı dışında)  taşıyan kâr amacı gütmeyen kurum kuruluşlar olması gerekmektedir. Başvuru sahibi olamayan bir kurum/kuruluş proje ortağı da olamaz.

Projenin eğitim/kurs faaliyetleri içermesi durumunda bu faaliyetlere katılacak kursiyerlere proje bütçesinden ödeme yapılamamaktadır. Bununla birlikte proje bütçesine dışındaki kaynaklardan yapılacak ödemeler başvuru sahibinin yetkisindedir.

Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi

2.1.4.2.   Uygun Olmayan Maliyetler

Tüm Duyurular