Genel Sekreterliğe Bağlı Çalışma Birimleri

Genel Sekreterliğe bağlı birimler merkezde,  Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetim Birimi, İzleme Değerlendirme Birimi, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri ile Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi olmak üzere 5 birim ile her ilde bulunan Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır. Ajans faaliyetlerini bu birimlerde çalışan uzman, destek personeli ve illerde bulunan Yatırım Destek Ofisi (YDO) koordinatör ve uzmanları eliyle yürütür. Ajans’ta 5 birim başkanı, 4 Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü, 21 uzman ve 7 destek personeli çalışmaktadır.

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB)

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB) bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel temelde plan ve programlar ve analizlerin hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur.

Program Yönetim Birimi (PYB)

Program Yönetim Birimi (PYB), PPKB tarafından hazırlanan bölge planı ve programlarına göre oluşturulacak destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur.

İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB)

İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapar. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle destek programları çerçevesinde başarılı olup, sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir.

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi (THİB)

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi (THİB), misyon ve vizyonu doğrultusunda Ajansın ve Bölgenin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılması, Ajans dış ilişkilerinin yürütülmesi, Ajansın kurumsal kimlik ve iletişim çalışmalarını planlayarak etkin şekilde yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirir.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Birimi (İKDHB)

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Birimi (İKDHB) Muhasebe, Bütçe, Satın alma, İnsan Kaynakları, Hukuk, Arşiv, Yönetici Asistanı ve Bilgi İşlem fonksiyonlarının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Ajansın mali ve idari konulardaki iş ve işlemlerini yerine getirir.

Yatırım Destek Ofisleri (YDO)

Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde Yatırım Destek Ofisleri iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı, potansiyel yatırımcılara yatırım süreçlerinde destek olunması görevlerini yerine getirir. Ayrıca yatırımlarda devlet destekleri ile ilgili teşvik süreçlerinde yönetmeliklerle yatırım destek ofislerine verilen görevleri yaparlar.