Üst Ölçekli Planlar
On Birinci Kalkınma Planı
On Birinci Kalkınma Planı
Üst Ölçekli Planlar
2023 Eğitim Vizyonu
Üst Ölçekli Planlar
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi 2007-2023
Üst Ölçekli Planlar
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023
Üst Ölçekli Planlar
Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023
Üst Ölçekli Planlar
Dijital Türkiye Yol Haritası
Üst Ölçekli Planlar
İklim Değisikliği Eylem Planı 2011-2023
Üst Ölçekli Planlar
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018
Üst Ölçekli Planlar
Onuncu Kalkınma Planı
Üst Ölçekli Planlar
Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı 2023
Üst Ölçekli Planlar
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2015-2018
Üst Ölçekli Planlar
Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Eylem Plani 2007-2013
Üst Ölçekli Planlar
Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023
Üst Ölçekli Planlar
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2023
Üst Ölçekli Planlar
Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı 2014-2017
Üst Ölçekli Planlar
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 2014-2020
Üst Ölçekli Planlar
Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018
Üst Ölçekli Planlar
Yeni Ekonomi Programı 2019-2021
Üst Ölçekli Planlar
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022
Üst Ölçekli Planlar
Orta Vadeli Programlar
Orta Vadeli Program 2006-2008
Orta Vadeli Programlar
Orta Vadeli Program 2007-2009
Orta Vadeli Programlar
Orta Vadeli Program 2008-2010
Orta Vadeli Programlar
Orta Vadeli Program 2009-2011
Orta Vadeli Programlar
Orta Vadeli Program 2010-2012
Orta Vadeli Programlar
Orta Vadeli Program 2011-2013
Orta Vadeli Programlar
Orta Vadeli Program 2012-2014
Orta Vadeli Programlar
Orta Vadeli Program 2013-2015
Orta Vadeli Programlar
Orta Vadeli Program 2014-2016
Orta Vadeli Programlar
Orta Vadeli Program 2015-2017
Orta Vadeli Programlar
Orta Vadeli Program 2016-2018
Orta Vadeli Programlar
Orta Vadeli Program 2017-2019
Orta Vadeli Programlar
Orta Vadeli Program 2018-2020
Orta Vadeli Programlar
Bölge Planları
2010-2013 Bölge Planı
Bölge Planları
2014-2023 Bölge Planı
Bölge Planları
Çalışma Programları
2010 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2011 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2012 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2013 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2014 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2015 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2016 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2017 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2018 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2019 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2020 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2021 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2022 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2023 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
2024 Yılı Çalışma Programı
Çalışma Programları
Faaliyet Raporları
2010 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2016 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2017 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2018 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2019 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2020 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2021 Yılı Ara Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2021 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2022 Yılı Ara Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2022 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2023 Yılı Ara Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
2023 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporları
Mali Raporlar
Bütçe Uygulama Sonuçları
2012 Yılı Gider Gercekleşme
2012 Yılı Gider Gercekleşme
Mali Raporlar
2012 Yılı Gider Gercekleşme - Fonksiyonel
2012 Yılı Gider Gercekleşme - Fonksiyonel
Mali Raporlar
2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2013 Yılı Ocak-Şubat-Mart Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2013 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları
2013 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2013 Yılı 2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları - Revize
2013 Yılı 2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları - Revize
Mali Raporlar
2013 Yılı Temmuz-Ağustos Eylül Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2013 Yılı Temmuz-Ağustos Eylül Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2013 Yılı Ekim-Kasım-Aralık Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2013 Yılı Ekim-Kasım-Aralık Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2014 Yılı Ocak-Şubat-Mart Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 Yılı Ocak-Şubat-Mart Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2014 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2014 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2014 Yılı Ekim-Kasım-Aralık Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 Yılı Ekim-Kasım-Aralık Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2015 Yılı Ocak-Şubat-Mart Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2015 Yılı Ocak-Şubat-Mart Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2015 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2015 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2015 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2015 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2015 Yılı Ekim-Kasım-Aralık Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2015 Yılı Ekim-Kasım-Aralık Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2016 Yılı Ocak-Şubat-Mart Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2016 Yılı Ocak-Şubat-Mart Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2016 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2016 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2016 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2016 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2016 Yılı Ekim-Kasım-Aralık Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2016 Yılı Ekim-Kasım-Aralık Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2017 Yılı Ocak-Şubat-Mart Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2017 Yılı Ocak-Şubat-Mart Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2017 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2017 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2017 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2017 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2017 Yılı Ekim-Kasım-Aralık Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2017 Yılı Ekim-Kasım-Aralık Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2018 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2018 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2018 Yılı 2. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2018 Yılı 2. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2018 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2018 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2019 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2019 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2019 Yılı 2. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2019 Yılı 2. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2018 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2018 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2019 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2019 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2019 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2019 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2020 Yılı 1. Dönem Bütçe Uygulama Sonucu
2020 Yılı 1. Dönem Bütçe Uygulama Sonucu
Mali Raporlar
2020 Yılı 2. Dönem Bütçe Uygulama Sonucu
2020 Yılı 2. Dönem Bütçe Uygulama Sonucu
Mali Raporlar
2020 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2020 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2020 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2020 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2021 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2021 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2021 Yılı 2. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2021 Yılı 2. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2021 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2021 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2021 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2021 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2022 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2022 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2022 Yılı 2. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2022 Yılı 2. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2022 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2022 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2022 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2022 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2023 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2023 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2023 Yılı 2.Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2023 Yılı 2.Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2023 Yılı 3.Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2023 Yılı 3.Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2023 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2023 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
2024 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
2024 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Raporlar
Fizibilite Raporları
Niğde-Bor Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Kurulumu Yatırım Fizibilitesi
Fizibilite Raporları
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB Teknik Kolej Yapımı Fizibilite Çalışması
Fizibilite Raporları
Aksaray Tarıma Dayalı İhtisas OSB Fizibilitesi
Fizibilite Raporları
Aksaray Üniversitesi Hayvan Hastanesi Yatırım Fizibilitesi
Fizibilite Raporları
Bitki Sağlığı Teşhis Ve Analizi Laboratuvarı Fizibilitesi
Fizibilite Raporları
Gülağaç Turizm Potansiyelinin ve Yatırım Fırsatlarının Araştırılması Fizibilite Raporu
Gülağaç Turizm Potansiyelinin ve Yatırım Fırsatlarının Araştırılması Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Keskin Mangan Sülfat Mangan Dioksit Tesisi Kurulumu Fizibilitesi
Keskin Mangan Sülfat Mangan Dioksit Tesisi Kurulumu Fizibilitesi
Fizibilite Raporları
Kırıkkale Bilim Sanayi Müd. Lojistik Köy Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Kırıkkale İl Ozel İdaresi Hitit Denizi_Çeşnigir Kanyonu
Fizibilite Raporları
Kırıkkale OSB GES Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Kırıkkale TSO Silah Parçaları İmalatı Yatırım Fizibilitesi
Fizibilite Raporları
Kırıkkale Üniversitesi Akredite Test Laboratuvarı Fizibilitesi
Fizibilite Raporları
Kırıkkale Ziraat Odası Sürdürülebilir Hayvancılık Sürü Yaylım Rotaları
Kırıkkale Ziraat Odası Sürdürülebilir Hayvancılık Sürü Yaylım Rotaları
Fizibilite Raporları
Kırşehir Organize Et ve Süt Hayvancılık Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Mini Kapadokya Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Niğde İli Yer Altı Patates Depoları Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Kırşehir'in Dijital Belleği Müzesi Fizibilite Raporu
Kırşehir'in Dijital Belleği Müzesi Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Kapadokya Bölgesi Destinasyon Gelir Yönetim Sistemi Fizibilite Projesi
Kapadokya Bölgesi Destinasyon Gelir Yönetim Sistemi Fizibilite Projesi
Fizibilite Raporları
Aksaray Güzelyurt Turizm Çeşitliliğini Artırma Fizibilitesi
Aksaray Güzelyurt Turizm Çeşitliliğini Artırma Fizibilitesi
Fizibilite Raporları
Aksaray Üniversitesi Olimpik Yay Geliştirilmesi Fizibilitesi
Aksaray Üniversitesi Olimpik Yay Geliştirilmesi Fizibilitesi
Fizibilite Raporları
Aksaray İli Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi Ön Fizibilite Raporu
Aksaray İli Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi Ön Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Kırıkkale İli Soğuk Hava Deposu Ön Fizibilite Raporu
Kırıkkale İli Soğuk Hava Deposu Ön Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Kırşehir İli Et İşleme Entegre Tesisi Ön Fizibilite Raporu
Kırşehir İli Et İşleme Entegre Tesisi Ön Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Niğde İli Dondurulmuş Patates Cipsi Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu
Niğde İli Dondurulmuş Patates Cipsi Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
TR71 Bölgesi İllerinin Hava Yolu İle Erişilebilirliğine Yönelik İhtiyaç Analizi
Fizibilite Raporları
Niğde Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Çamardı Kaymakamlığı Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi Yatırım Fizibilitesi Raporu
Fizibilite Raporları
TR71 Düzey 2 Bölgesi Meslek Liseleri Kaynak ve İhtiyaç Analizi
Fizibilite Raporları
Kızılırmak Nehri Alglerinden Üretilecek Biyokütlenin, Atık Bertarafı, Biyoenerji ve Gıda Bileşikleri Üretilmesinde Kullanımı Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
TR71 Bölgesi İşletmeleri Yönetim Danışmanlığı İhtiyaç Analizi
Fizibilite Raporları
Aksaray Otomotiv Yan Sanayi ihtisas OSB Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
TR71’de Güneş Raporu
TR71’de Güneş Raporu
Fizibilite Raporları
TR71 Bölgesi Enerji Araştırma ve Analiz Raporu
TR71 Bölgesi Enerji Araştırma ve Analiz Raporu
Fizibilite Raporları
Niğde Bölgesinin Ar-Ge Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Teknopark Yerleşke İhtiyaçları Fizibilite Raporu
Niğde Bölgesinin Ar-Ge Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Teknopark Yerleşke İhtiyaçları Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
TR71 Bölgesi Çevre ve Altyapı Araştırma Analiz Raporu
TR71 Bölgesi Çevre ve Altyapı Araştırma Analiz Raporu
Fizibilite Raporları
Kırşehir Doğal Taş Sektör Analizi ve Yatırım İmkanları Raporu
Kırşehir Doğal Taş Sektör Analizi ve Yatırım İmkanları Raporu
Fizibilite Raporları
Nevşehir Islah OSB Fizibilite Raporu
Nevşehir Islah OSB Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Kapadokya Beş Yıldızlı Otel Yatırımı Fizibilite Raporu
Kapadokya Beş Yıldızlı Otel Yatırımı Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Kırşehir Dört Yıldızlı Jeotermal Otel Yatırımı Fizibilite Raporu
Kırşehir Dört Yıldızlı Jeotermal Otel Yatırımı Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Nevşehir Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Niğde Aktaş Kasabası Kalsit ihtisas OSB Bilgilendirme Raporu
Niğde Aktaş Kasabası Kalsit ihtisas OSB Bilgilendirme Raporu
Fizibilite Raporları
Niğde Bolkar Kayak Merkezi Ön Yapılabilirlik Etüdü Raporu
Niğde Bolkar Kayak Merkezi Ön Yapılabilirlik Etüdü Raporu
Fizibilite Raporları
Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi İlanına Yönelik Fizibilite Raporu
Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi İlanına Yönelik Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Mükemmeliyet Merkezi Ön Fizibilite Raporu
Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Mükemmeliyet Merkezi Ön Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Aksaray Yenilenebilir Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Niğde Büyükbaş Hayvancılık Etüdü Raporu - 2017
Niğde Büyükbaş Hayvancılık Etüdü Raporu - 2017
Fizibilite Raporları
Kırıkkale Karma Endüstri Bölgesi İlanına Yönelik Fizibilite Etüdü Raporu
Kırıkkale Karma Endüstri Bölgesi İlanına Yönelik Fizibilite Etüdü Raporu
Fizibilite Raporları
Kırşehir Hayvansal Gübreden Biyogaz ve Enerji Potansiyelinin Araştırılmasına Yönelik Saha Etüt Raporu
Kırşehir Hayvansal Gübreden Biyogaz ve Enerji Potansiyelinin Araştırılmasına Yönelik Saha Etüt Raporu
Fizibilite Raporları
Niğde Büyükbaş Hayvancılık Etüdü Raporu - 2018
Niğde Büyükbaş Hayvancılık Etüdü Raporu - 2018
Fizibilite Raporları
Kırşehir Enerji İhtisas OSB Fizibilite Raporu
Kırşehir Enerji İhtisas OSB Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel Simbiyoz Olanakları Raporu
Fizibilite Raporları
Kırşehir Organize Et Ve Süt Hayvancılık Bölgeleri Fizibilite Raporu
Kırşehir Organize Et Ve Süt Hayvancılık Bölgeleri Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Kırıkkale 1. OSB'de Bulunan Fabrikalara Yönelik Çatı ve Arazi Tipi GES Kurulumu Fizibilitesi
Kırıkkale 1. OSB'de Bulunan Fabrikalara Yönelik Çatı ve Arazi Tipi GES Kurulumu Fizibilitesi
Fizibilite Raporları
Kırıkkale İlinde Sektör Tabanlı Lojistik Köy Kurulumu Fizibilite Raporu
Kırıkkale İlinde Sektör Tabanlı Lojistik Köy Kurulumu Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Savunma Sanayi Akredite Test, Analiz ve Prototipleme Laboratuvarı Kurulumu Fizibilite Raporu
Savunma Sanayi Akredite Test, Analiz ve Prototipleme Laboratuvarı Kurulumu Fizibilite Raporu
Fizibilite Raporları
Sektör Raporları
Aksaray Maden Sektör Raporu
Aksaray Maden Sektör Raporu
Sektör Raporları
Aksaray Otomotiv Üst Yapı Sektör Raporu
Aksaray Otomotiv Üst Yapı Sektör Raporu
Sektör Raporları
Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB Katalog
Sektör Raporları
Kırıkkale İlinde Organik Tarım Alanlarının Belirlenmesi Sektör Raporu
Kırıkkale İlinde Organik Tarım Alanlarının Belirlenmesi Sektör Raporu
Sektör Raporları
Kırşehir Sanayi Sektör Raporu
Kırşehir Sanayi Sektör Raporu
Sektör Raporları
Nevşehir Kapadokya Turizm Yatırım Olanakları Raporu
Nevşehir Kapadokya Turizm Yatırım Olanakları Raporu
Sektör Raporları
Nevşehir Pomza Sektör Raporu
Nevşehir Pomza Sektör Raporu
Sektör Raporları
Nevşehir Termal Turizm Raporu
Nevşehir Termal Turizm Raporu
Sektör Raporları
Bölge Planı Hazırlıkları Turizm Sektör Raporu
Bölge Planı Hazırlıkları Turizm Sektör Raporu
Sektör Raporları
TR71 Bölgesi Sanayi Sektörü Durum Analizi Raporu
TR71 Bölgesi Sanayi Sektörü Durum Analizi Raporu
Sektör Raporları
Kırıkkale Sektör Analizleri Raporu
Kırıkkale Sektör Analizleri Raporu
Sektör Raporları
Kırşehir Jeotermal Potansiyeline Dair Konumsal Bilgi Sisteminin Oluşturulması Projesi Sonuç Raporu
Kırşehir Jeotermal Potansiyeline Dair Konumsal Bilgi Sisteminin Oluşturulması Projesi Sonuç Raporu
Sektör Raporları
TR71 Bölgesi Kırmızı Et Sektörü Durum Analizi Raporu
TR71 Bölgesi Kırmızı Et Sektörü Durum Analizi Raporu
Sektör Raporları
Niğde Süt ve Süt Ürünleri Durum Analizi
Sektör Raporları
Kırşehir Hayvancılık Raporu
Kırşehir Hayvancılık Raporu
Sektör Raporları
Nevşehir Sıcak Hava Balonu Sektör Raporu
Nevşehir Sıcak Hava Balonu Sektör Raporu
Sektör Raporları
TR71 Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Mevcut Durum Analizi
Sektör Raporları
TR71 Bölgesi Kadın Kooperatifleri Araştırma Raporu
Sektör Raporları
TR71 Bölgesi Sektörel Rekabet Edebilirlik Analizi
Sektör Raporları
Kapadokya Bölgesi'nde Glamping Turizminin Mevcut Durumu ve Potansiyel Gelişme Alanları
Sektör Raporları
TR71 Bölgesi Beceri Seti Analiz Seti
Sektör Raporları
TR71 Düzey 2 Bölgesi Üretici ve Yetiştirici Birlikleri İhtiyaç Analizi
Sektör Raporları
Kapadokya Bölgesi Turizm İnsan Kaynağı Analizi
Sektör Raporları
Kapadokya Bölgesi Turizm Sektörü Değer Zinciri ve GZFT Analizi
Sektör Raporları
Kırıkkale İli Savunma Sanayii Sektör Analizi
Sektör Raporları
Dünyada ve Türkiye'de İyi Uygulama Örnekleri ile Gastronomi Turizmi ve Nevşehir İli Uygulanabilirlik Analizi
Sektör Raporları
Ekonomik Göstergeler
TR71 Bölgesi İlçeleri Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Analizi
TR71 Bölgesi İlçeleri Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Analizi
Ekonomik Göstergeler
2014 Aksaray Ekonomi Göstergeleri
2014 Aksaray Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
2014 Kırıkkale Ekonomi Göstergeleri
2014 Kırıkkale Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
2014 Kırşehir Ekonomi Durum Analizi Raporu
2014 Kırşehir Ekonomi Durum Analizi Raporu
Ekonomik Göstergeler
2014 Kırşehir Ekonomi Göstergeleri
2014 Kırşehir Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
2014 Nevşehir Ekonomi Göstergeleri
2014 Nevşehir Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
2014 Niğde Ekonomik Göstergeler
2014 Niğde Ekonomik Göstergeler
Ekonomik Göstergeler
2014 Niğde Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdam Raporu
2014 Niğde Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdam Raporu
Ekonomik Göstergeler
2016 Sayılarla Kırşehir
2016 Sayılarla Kırşehir
Ekonomik Göstergeler
2017 Aksaray Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
2017 Kırıkkale Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
2017 Kırşehir Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
2017 Nevşehir Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
2017 Niğde Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
Niğde Sosyo Ekonomik Görünüm Raporu
Niğde Sosyo Ekonomik Görünüm Raporu
Ekonomik Göstergeler
2019 Yılı Aksaray Ekonomi Göstergeleri
2019 Yılı Aksaray Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
2019 Yılı Kırıkkale Ekonomi Göstergeleri
2019 Yılı Kırıkkale Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
2019 Yılı Kırşehir Ekonomi Göstergeleri
2019 Yılı Kırşehir Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
2019 Yılı Nevşehir Ekonomi Göstergeleri
2019 Yılı Nevşehir Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
2019 Yılı Niğde Ekonomi Göstergeleri
2019 Yılı Niğde Ekonomi Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler
Strateji Planları ve Raporları
Kurumsallaşma Stratejik Planı 2021 - 2025
Strateji Planları ve Raporları
Kurumsallaşma Stratejik Planı 2015-2017
Strateji Planları ve Raporları
Kurumsallaşma Stratejik Planı 2018-2020
Strateji Planları ve Raporları
TR71 Yerel Ekonomik Kalkınma Kümelenme Rehberi
TR71 Yerel Ekonomik Kalkınma Kümelenme Rehberi
Strateji Planları ve Raporları
Aksaray Turizminin Çeşitlendirilmesine Yönelik Eko Turizm Eylem Planı 2013 2023
Aksaray Turizminin Çeşitlendirilmesine Yönelik Eko Turizm Eylem Planı 2013 2023
Strateji Planları ve Raporları
Nevşehir Turizminin Çeşitlendirilmesine Yönelik Eko Turizm Eylem Planı 2013 2023
Nevşehir Turizminin Çeşitlendirilmesine Yönelik Eko Turizm Eylem Planı 2013 2023
Strateji Planları ve Raporları
TR71 Bölgesi Sosyal Yapıda Mevcut Durum ve 2014 2023 Stratejileri ve Hedefleri Raporu
TR71 Bölgesi Sosyal Yapıda Mevcut Durum ve 2014 2023 Stratejileri ve Hedefleri Raporu
Strateji Planları ve Raporları
TR71 Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Mevcut Durum ve 2014 2023 Stratejileri ve Hedefleri Raporu
TR71 Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Mevcut Durum ve 2014 2023 Stratejileri ve Hedefleri Raporu
Strateji Planları ve Raporları
Kırşehir KOBİ ihracat Kapasitesi Araştırma Raporu
Kırşehir KOBİ ihracat Kapasitesi Araştırma Raporu
Strateji Planları ve Raporları
TR71 Bölgesi Potansiyel Kümelenme Alanları Raporu
TR71 Bölgesi Potansiyel Kümelenme Alanları Raporu
Strateji Planları ve Raporları
Kırşehir Seyfe Golü Sürdürülebilir Turizm Gelişme Çalışması
Kırşehir Seyfe Golü Sürdürülebilir Turizm Gelişme Çalışması
Strateji Planları ve Raporları
Ahiler Kalkınma Ajansı Kayıtlı İstihdamı Teşvik Ediyor Projesi Saha Analiz Raporu
Strateji Planları ve Raporları
Ahiler Kalkınma Ajansı Kayıtlı İstihdamı Teşvik Ediyor Projesi Strateji Raporu
Strateji Planları ve Raporları
Aksaray 2017- 2023 Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi
Strateji Planları ve Raporları
Kırıkkale 2017- 2023 Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi
Strateji Planları ve Raporları
Kırşehir 2017- 2023 Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi
Strateji Planları ve Raporları
Nevşehir 2017- 2023 Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi
Strateji Planları ve Raporları
Niğde 2017-2023 Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi
Strateji Planları ve Raporları
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2010 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2010 Yılı Tarıma Dayalı Sanayi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2010 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2011 Yılı İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2011 Yılı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2011 Yılı Turizm Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2012 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2012 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2014 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2015 Yılı Enerji Altyapısı Mali Destek Programı Başvru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2015 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2016 Yılı KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2017 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2017 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2019 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2019 Yılı İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2010, 2011, 2012 Ve 2014 Yıllarına Ait Mali Destek Programları Uygulama Sonrası Etki Değerlendirme Raporu
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
2015 Yılı Sosyal Kalkınma ve Enerji Altyapısı Mali Destek Programları Uygulama Sonrası Etki Değerlendirme Raporu
Ajans Mali Destek Programları Doküman ve Raporları
Toplantı ve Çalıştay Raporları
Bölgede Bims ve Pomza Sektörünün Geleceği Tehditler Fırsatlar ve Yeni Stratejiler 1 Çalıştay Raporu
Bölgede Bims ve Pomza Sektörünün Geleceği Tehditler Fırsatlar ve Yeni Stratejiler 1 Çalıştay Raporu
Toplantı ve Çalıştay Raporları
Bölgede Bims ve Pomza Sektörünün Geleceği Tehditler Fırsatlar ve Yeni Stratejiler 2 Çalıştay Raporu
Bölgede Bims ve Pomza Sektörünün Geleceği Tehditler Fırsatlar ve Yeni Stratejiler 2 Çalıştay Raporu
Toplantı ve Çalıştay Raporları
Kapadokya Bölgesi Turizm Çalıştayı Saha Çalışmaları Raporu
Kapadokya Bölgesi Turizm Çalıştayı Saha Çalışmaları Raporu
Toplantı ve Çalıştay Raporları
Kapadokya Orta Anadolu Turizm Çalıştayı Raporu
Kapadokya Orta Anadolu Turizm Çalıştayı Raporu
Toplantı ve Çalıştay Raporları
Nevşehir Hediyelik Eşya ve El Sanatları Çalıştayı Raporu
Nevşehir Hediyelik Eşya ve El Sanatları Çalıştayı Raporu
Toplantı ve Çalıştay Raporları
Nevşehir Kapadokya Turizmde İşbirliği Çalıştayı Raporu Otel ve Acenteler Ağı Çalıştay Raporu
Nevşehir Kapadokya Turizmde İşbirliği Çalıştayı Raporu Otel ve Acenteler Ağı Çalıştay Raporu
Toplantı ve Çalıştay Raporları
Nevşehir Uçhisar ve Bölgenin Geleceği Kentsel Strateji Çalıştayı Raporu
Nevşehir Uçhisar ve Bölgenin Geleceği Kentsel Strateji Çalıştayı Raporu
Toplantı ve Çalıştay Raporları
Proje Planlama ve Yönetimi Dokümanları
KAYS Sunumu
Proje Planlama ve Yönetimi Dokümanları
Proje Planlama ve Yönetimi Sunumu
Proje Planlama ve Yönetimi Sunumu
Proje Planlama ve Yönetimi Dokümanları
Broşürler ve Tanıtım Dokümanları
TR71 Bölgesi Yöresel Ürünler Kataloğu
Broşürler ve Tanıtım Dokümanları
Kırıkkale Mutfağı Seçme Yemek Tarifleri
Broşürler ve Tanıtım Dokümanları
Kaynak Verimliliği Rehberleri
Ana Demir Ve Çelik Ürünleri İle Ferro Alaşımların İmalatı
Kaynak Verimliliği Rehberleri
Cam ve Cam Ürünleri İmalatı
Kaynak Verimliliği Rehberleri
Hazır Beton İmalatı
Kaynak Verimliliği Rehberleri
Kakao, Çikolata ve Şekerleme İmalatı
Kaynak Verimliliği Rehberleri
Kimyasal Azot ve Gübre Bileşiklerinin İmalatı Sektörü
Kaynak Verimliliği Rehberleri
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Saklanması Sektörü
Kaynak Verimliliği Rehberleri
Seramik Karo İmalatı
Kaynak Verimliliği Rehberleri
Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi
Kaynak Verimliliği Rehberleri
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.