English

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru 22.03.2018 11/57

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliği uyarınca sürekli işçi kadrolarına geçiş için 20 – 21 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü sınava toplam 14 (On dört) aday katılmıştır.


Bu ilan adaylar için tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


Sözlü sınav sonuçları için tıklayınız.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 22.03.2018

 

AHİLER KALKINMA AJANSI

GENEL SEKRETERLİĞİ

Ayrıntılı Bilgi İçin;
Tel    : 0 (384) 214 36 66
Faks : 0 (384) 214 00 46

Tüm Duyurular