DUYURUYU
PAYLAŞ
09
EYLÜL
2019
AHİKA 2019 Yılı Mali Destek Programları İlanı

 

2019 Yılı Mali Destek Programları, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2.09.2019 tarihi itibarıyla İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma ile Sosyal Kalkınma konu başlıklarında ilan edilmiştir. Programlar kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 25.000.000,00 TL’dir.

 

Programın Adı

İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı

Programın Amacı

TR71 Düzey 2 Bölgesinde imalat sanayiinde rekabet kapasitesini yükseltmek amacıyla kurumsallaşmanın sağlanması ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak için yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarla verimliliğin artırılması

Program Öncelikleri

1. İmalat sanayiinde kaynak, hammadde, iş gücü verimliliğini artırmaya ve yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik modern üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması

2. Mevcut üretim zincirlerinde bertaraf edilen atıkların çevreci ve yenilikçi yaklaşımlarla ekonomiye geri kazandırılması

Zorunlu Faaliyet

 • Enerji Verimliliği Danışmanlığı
 • Yalın Üretim Danışmanlığı
 • Aile/Ortaklık/İşletme Anayasasının Oluşturulmasına Dair Danışmanlık
 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Danışmanlığı
 • Atık Yönetimi Danışmanlığı
 • Pazarlama ve Satış Danışmanlığı (e-ticaret, dış ticaret vs.)
 • Küresel Tedarik Zinciri Danışmanlığı (KTZ)

Başvuru sahipleri bu faaliyetlerden en az birini eklemek ve bütçede belirtmek zorundadır. Zorunlu danışmanlık faaliyeti içermeyen proje teklifleri ön inceleme aşamasında elenecektir.

Programın Toplam Bütçesi

21.000.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı

Asgari: 150.000,00 TL

Azami: 1.000.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

               Asgari: % 20

      Azami: % 50

Proje Süresi

               Asgari: 9 Ay

Azami: 12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

24 Haziran 2018 Tarih ve 2018/11828 Sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile düzenlenen KOBİ tanımına uyan işletmeler

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi

22 Kasım 2019 Saat: 17:00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

29 Kasım 2019 Saat: 17:00

 

 

Programın Adı

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

Programın Amacı

TR71 Düzey 2 Bölgesinde sürdürülebilir bir sosyal kalkınma için; eğitimde hizmet kalitesinin artırılması, dezavantajlı/kırılgan grupların sosyal sermayesinin artırılması ve toplumsal problemlerle mücadele yollarının geliştirilmesi

Program Öncelikleri

1.Eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla hizmet kalitesinin artırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması

2.Dezavantajlı/kırılgan grupların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve bu gruplara yönelik sosyal girişimciliğin geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi

4.000.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı

Asgari: 50.000,00 TL

Azami: 300.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari: % 20

Azami: % 90

Proje Süresi

Asgari: 9 Ay

Azami: 12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Kooperatifler[1] vb.)

Uyarı: İl ve ilçelerde milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak çalışan kurumlar (okul, halk eğitim merkezi, rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi vb.) sundukları proje tekliflerinde bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerini projelerine ortak olarak dâhil etmek zorundadırlar. Bu kurala riayet edilmemesi durumunda sunulacak proje teklifleri ön inceleme aşamasında reddedilecektir/elenecektir.

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi

22 Kasım 2019 Saat: 17:00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

29 Kasım 2019 Saat: 17:00

 

[1]    Kooperatifler, kooperatif tüzüğünde yer alan üyelere kâr dağıtılmasını yasaklayan hükmünü veya Kooperatif Genel Kurulu’nun, gelecek 5 yıl ortaklara kâr dağıtmayacağına dair kararını beyan etmelidir.

 

Başvuru dokümanlarına aşağıdaki linklerden ve duyuru ekinden ulaşabilirsiniz.

İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

Örnek Belgeler (Ekler)

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

Örnek Belgeler (Ekler)

 

Bilgilendirme Toplantıları

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından TR71 Düzey 2 Bölgesinde 2019 Yılı Mali Destek Programı ile ilgili “Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenecektir. Bilgilendirme toplantılarının düzenleneceği yer ve tarihler tabloda gösterildiği gibidir. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

İller

Toplantı Yeri

Tarih

Saat

Aksaray

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası

19.09.2019

10:00

Kırıkkale

Kırıkkale Valiliği Toplantı Salonu

20.09.2019

10:00

Kırşehir

Kırşehir Valiliği Toplantı Salonu

13.09.2019

10:00

Nevşehir

Ahiler Kalkınma Ajansı

12.09.2019

10:00

Niğde

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası

16.09.2019

10:00

 

 

İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı

İller

Toplantı Yeri

Tarih

Saat

Aksaray

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası

19.09.2019

14:30

Kırıkkale

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası

20.09.2019

14:30

Kırşehir

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası

13.09.2019

14:30

Nevşehir

Ahiler Kalkınma Ajansı

12.09.2019

14:30

Niğde

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası

16.09.2019

14:30

 

 

 

 

Başvuru Süreci ve KAYS:

Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS’a kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapması zorunludur. Online başvuru, KAYS üzerinden üretilen Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ile tamamlanır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansın aşağıdaki adreslerine teslim edilir:

 

Ajans Merkezi

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı

Cevher Dudayev Mah. Vatan Cad. No:42/1 Merkez / NEVŞEHİR

0 384 214 36 66

 

Aksaray Yatırım Destek Ofisi

Aksaray TSO Binası Hacılar Harmanı Mah. 5. Bulvar No: 53/1  Merkez/AKSARAY

0 382 215 00 18

 

Kırıkkale Yatırım Destek Ofisi

Valilik Binası Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Kat:1  Merkez/ KIRIKKALE

0 318 222 09 36

 

Kırşehir Yatırım Destek Ofisi

Medrese Mah. 57. Sokak Eroğlu-Berk İş Merkezi No:3/6 Merkez/KIRŞEHİR

0 386 212 70 90

 

Niğde Yatırım Destek Ofisi

Dr. Sami Yağız Caddesi Cici Baba Sokak Yavuz İş Merkezi  Kat:3 No:3/20  Merkez/NİĞDE

0 388 233 51 59

 

KAYS  11.09.2019 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

 

Başvuru Süreci ve KAYS’a ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

KAYS Sistem Girişi (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)