DUYURUYU
PAYLAŞ
04
ŞUBAT
2014
Bağımsız Değerlendirici İlanı

2014 Yılı Mali Destek Programı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2014 yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı kapsamında Ajans’a teslim edilen proje başvurularının teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. Bağımsız değerlendiriciler teklif çağrısı döneminde oluşturulan bu havuzdan, ilgili alandaki özgeçmiş bilgilerine göre Ajans tarafından seçilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:

İlgili mevzuat gereği bağımsız değerlendirici adaylarının en az lisans düzeyinde mezun, alanlarında en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında adayların ilana çıkılan programla ilgili tecrübe, bilgi, sertifika vb. sahip olmaları tercih sebebi olacaktır.

Ayrıca adayların aşağıda verilen konularda deneyime sahip olmaları Ajans tarafından görevlendirilmelerinde etkili olacaktır.

Teklif çağrısına çıkılan programla ilgili olarak iş tecrübesi, akademik çalışma vb.
Hibe projesi uygulaması ve yönetimi, mevzuat bilgisi, kalkınma ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri,
Yatırım projeleri, fizibilite hazırlama konularında bilgi sahibi olma,

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Hususlar:

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı” imzalayacaklardır.

Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu personeli değil iseler kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır. Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje teklifini değerlendirebileceklerdir. Ahiler Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Bağımsız Değerlendirici olarak görev almak üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların 21 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıt olmaları ve Ajansımız tarafından ilan edilen mali destek programı bağımsız değerlendirici ilanına yine KAYS üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

İletişim Adresi:

Ajans Merkezi
T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı Kapucubaşı Mah. Atatürk Bulvarı No:57 Merkez/NEVŞEHİR
Tel: 0 384 214 36 66

Teklif çağrısı döneminde Proje Başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek bağımsız değerlendiricilere tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi ilgili dönemlerde başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:

Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmiş ve eklerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla, aralarında hiyerarşik ilişki bulunmayan Ajans Uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon marifeti ile tespit edilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere, verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Çalışmalar tam zamanlı ve her gün 09.00-17.30 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Çalışmalar Nevşehir’deki Ajans merkezinde gerçekleştirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:

Kamu personeli olmayan bağımsız değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından akdedilecek ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere, ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsünde olup değerlendirme ücreti alamayan bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

ÜCRET ÇİZELGESİ
Değerlendirme Ücreti Tavanı Diğer Giderler
Kamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiricilere Değerlendirilen Proje Başına: Aylık Asgari Ücret Net Tutarının en fazla % 25’i ödenecektir. Şehir dışından geliyorlarsa, bir defaya mahsus olmak üzere ulaşım giderleri de ayrıca karşılanacaktır.
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına proje başına Aylık Asgari Ücret Net Tutarının en fazla % 25’i yatırılacaktır. Şehir dışından geliyorlarsa, bir defaya mahsus olmak üzere ulaşım giderleri de ayrıca karşılanacaktır.
Kamu Personeli Statüsünde Olup Değerlendirme Ücreti Alamayan Bağımsız Değerlendiriciler Görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) karşılanacaktır.

Daha fazla bilgi için:

Tel: 0 384 214 36 66

Faks: 0 384 214 00 46

e-mail: pyb@ahika.gov.tr