DUYURUYU
PAYLAŞ
16
MAYIS
2024
Fotovoltaik Panellerin Geri Dönüşümü Fizibilitesi Çalışması Açılış Toplantısı

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Fotovoltaik (PV) Panellerin Geri Dönüşümü konusunda ODTÜ-GÜNAM (Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi) iş birliğinde bir fizibilite çalışması yapılmaktadır. İlgili çalışma kapsamında 25 Haziran 2024 tarihinde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Eğitim ve Konferans Binası’nda saat 13:30 ‘da bir açılış ve bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Fizibilite çalışması sonucunda ekonomik ömrünü tamamlamış fotovoltaik (PV) güneş panellerinin döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde geri kazanımına yönelik mevcut teknolojilerin listelenmesi, gelişmekte olan teknolojilerin uygulanabilirliğine dair bir öngörüde bulunulması, bu yöntemlerin ekonomik açıdan yapılabilirliğinin irdelenmesi ve bu çalışmaların derlendiği “Fotovoltaik Panellerin Geri Dönüşümü Fizibilitesi” raporunun hazırlanması planlanmaktadır.

Fizibilite çalışması sonucunda aşağıdaki hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır.

a)        PV panellerin mevcut teknolojik altyapı ve imkânlar doğrultusunda hangi yöntemlerle (termal, mekanik, kimyasal vb.) geri dönüşümünün yapıldığının / yapılabildiğinin / yapılabileceğinin ortaya konulması,
b)        İlgili/ilişkili sektörlerin ve PV panellerde bulunan geri dönüştürülebilir malzemelerin potansiyel ekonomik büyüklüğünün gelecek projeksiyonlarını da içerecek şekilde tahmin edilmesi,
c)        Dünya genelinde PV panellerin geri dönüşümüne yönelik yapılmış olan laboratuvar ve AR-GE çalışmalarının derlenmesi, bu yöntemlerin (varsa) hangilerinin uygulamaya geçtiğinin tespit edilmesi,
d)       PV panellerin geri dönüşümünün mevcut tekno-ekonomik şartlar doğrultusunda (delaminasyon, malzeme ayrıştırma, malzeme çıkarımı, saflaştırma vb. gibi aşamaları içerecek şekilde) yatırıma döndürülebilmesi için gerekli makine, ekipman, teçhizat vb. altyapıya yönelik teknik ve yatırım büyüklüğü açısından genel bilgiler içermesi,
e)        Geri dönüşüm sürecinin yaratacağı çevresel ve sosyal kazanımların öngörülmesi.

 
 
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.