DUYURUYU
PAYLAŞ
04
KASIM
2019
Ufuk2020 Projelerinde Çalıştırılacak Yabancı Araştırmacılar İçin Çalışma İznine İlişkin Bilgi Notu

Avrupa Komisyonu tarafından 2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan ve Dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon destek programı olan Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenmiş olan projelerde çalışmak üzere ülkemize gelen yabancı araştırmacıların çalışma izni alma sürecinin, proje sürelerinin kısıtlı olması sebebiyle hızlı bir şekilde tamamlanması önem arz etmektedir.


Bu bağlamda mezkur program kapsamında Türkiye’de çalışacak yabancıların çalışma izni süreçlerinin kısaltılması ve kolaylaştırılması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır;

  • Yabancı araştırmacıların Türkiye’de herhangi bir Ufuk2020 projesi kapsamında görevlendirilmesine istinaden ilgili yabancı adına yapılacak çalışma izni başvurusu Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nce öncelikli olarak değerlendirilecektir. Çalışma izni başvurusu yapılırken Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sistemine, işverenin Ufuk2020 projesi yürüten kurum/kuruluş olduğunu gösterir TÜBİTAK’tan alınan belge yüklenecektir.
  • İlgili program kapsamında çalışacak yabancı araştırmacı ikamet ettiği ülkedeki Türk Büyükelçiliğine/Konsolosluğuna başvuru yaparak Türkiye’de çalışma izni almak istediğini, çalışma izni almak istediği işyerinin Ufuk2020 Projesi kapsamında olduğunu iletecek ve Konsolosluk bu başvuruya istinaden kendisine bir referans numarası verecektir. Alınan referans numarası yabancı tarafından Türkiye’deki işverenine bildirilecek ve ilgili işveren bu referans numarası ile ‘Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sistemi’ üzerinden çalışma izni başvurusu yapacaktır. İlgili yabancının en az altı ay süreyle düzenlenmiş geçerli bir ikamet izninin bulunması halinde çalışma izni başvurusu işveren tarafından yurtiçinden de yapılabilecektir.
  • Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılırken görev bilgileri sekmesine eklenen ‘Yabancı TÜBİTAK Uluslararası Proje Kapsamında İstihdam Edilecek’ sekmesi seçilmek suretiyle çalışma izni başvurusunun hızlı bir şekilde incelenmesi sağlanacaktır.
  • Uygulama ile Ufuk2020 Programı kapsamında ülkemizde araştırma yapacak yabancı araştırmacıların sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışma izni almaları temin edilecektir.
  • Ufuk2020 Programı kapsamında söz konusu yabancıların herhangi bir nedenle iş sözleşmelerinin sona ermesi halinde ilgili işverenin/TÜBİTAK’ın Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne çalışma izninin iptal edilmesi hususunu bildirimde bulunması gerekecektir.
     

Çalışma izni başvuru sürecine ilişkin olarak yurt içi başvurular için https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/6369/yi.pdf linki, yurt dışı başvurular için de https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/10797/adim-adim-a4-tuerk%C3%A7e-bakanl%C4%B1k-logo.jpg linkinden yardım alabilirsiniz. Başvurunun tüm aşamalarını gösteren kılavuza da https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/5427/e-izin-klavuz-ek-2.pdf linkinden erişim sağlanabilir. Konuya ilişkin olarak ncpfinance@tubitak.gov.tr e-posta adresinden yardım alabilirsiniz.