DUYURUYU
PAYLAŞ
10
TEMMUZ
2019
“Verimliliği ve Rekabetçiliği Arttırmak için Veri Analitiği Eğitimi” Aksaray’da Başlıyor!

Dijitalleşmenin hızla arttığı çağımızda, her iki yılda bir üretilen veri miktarı iki katına çıkmaktadır. Üretilen bu veriyi ileri analitik ve veri bilimi teknikleri ile analiz edip, strateji, bilgi ve değer üreten işletmeler hem yerel hem de küresel pazarlarda başarılı olmaktadırlar. Bu veri odaklı dönüşüm, yerel ve global rekabet içerisinde olan sektör ve işletmelerimiz için hem önemli bir fırsat hem de bir risk olarak karşımızda çıkmaktadır. İşletme içinde ve dışında oluşan verileri analiz etme yetkinliğine sahip olan, stratejik ve operasyonel hedefleri doğrultusunda doğru kararlar almak için gerekli analitik stratejileri oluşturabilen firmalar önemli bir rekabet avantajına sahip olacakken, bu sürece uyum sağlayamayan işletmeleri ise zor günler beklemektedir. Firma ve işletmelerin bu yönde hareket edebilmeleri için veri analitiği yetkinlikleri ile sektör, alan bilgilerini ve işlevsel yetkinliklerini bir arada kullanabilmeleri gerekmektedir.

 

Bu iki günlük etkileşimli eğitimde veri odaklı dönüşüm teknoloji, insan kaynağı ve iş süreçleri perspektiflerinden tartışılacak, iyi uygulama örnekleri, akıllı yazılımlar ve yeni gelişmeler paylaşılacaktır. Eğitim süresince yapılacak basit ama etkili uygulamalarla veri odaklı karar vermenin verimliliğe etkileri deneyimlenecektir. Eğitimin ana başlıkları şunlardır;

 

  • Veri Odaklı Düşünme
  • Bilgi Yönetimi Verimlilik İlişkisi
  • Veri Yönetimi (Data Governance)
  • İşletmeler İçin Bilgi Yönetimi (Information Management)
  • Akıllı Yazılımlar
  • İşletmeler İçin Strateji - Bilgi İlişkisi (Uygulama) (Knowledge Management)

 

Ahiler Kalkınma Ajansı olarak 16-17 Temmuz tarihlerinde KOBİ’lere yönelik düzenleyeceğimiz “Verimliliği ve Rekabeti Arttırmak İçin Veri Analitiği Eğitimi”ne katılımınızı bekliyoruz. Aksaray TSO toplantı salonunda 09:30-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitim ücretsizdir.