PAYLAŞ
01
TEMMUZ
2020
Anıl Deri Mal Alımı İhale İlanı

Anıl Deri San. ve Tic. Ltd. Şti., Ahiler Kalkınma Ajansı İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma  Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi 3 No'lu yol caddesi No:1 Bor / NİĞDE’de “ANIL DERİ ÜRETİM SÜRECİNDE YENİLİKÇİ VE ÇEVRECİ YAKLAŞIMLARLA REKABETKAPASİTESİNİ YÜKSELTİYOR” projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

 

1 Adet Ütü Pres Makinası

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi 3 No'lu yol caddesi No:1 Bor / NİĞDE adresinden veya www.anilleather.com internet adreslerinden temin edilebilir.

 

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 10.07.2020 11.00’dir.

 

Teklifler 10.07.2020  tarihinde, saat 11.00’de ve Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi 3 No'lu yol caddesi No:1 Bor / NİĞDE adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.