PAYLAŞ
25
NİSAN
2019
Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Fizibilitesi Hizmet Alım İhalesi

Nevşehir Ticaret Borsası, Ahiler Kalkınma Ajansı 2018 Fizibilite Desteği kapsamında sağlanan mali destek ile Nevşehir’de yapılmakta olan Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Fizibilitesi için bir hizmet alım ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Kapucubaşı, 50200 Merkez-NEVŞEHİR adresinden veya http://ahika.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 21 Mayıs 2019 Salı Günü Saat: 14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; http://ahika.gov.tr ve http://www.ntb.org.tr/’de yayınlanacaktır.

Teklifler, 21/05/2019 tarihinde, saat:14:00’da ve Nevşehir Ticaret Borsası adresinde yapılacak oturum da açılacaktır.