DUYURUYU
PAYLAŞ
18
MART
2021
Zafer Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Destek Programları İlan Edildi

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2021 Yılı Destek Programları kapsamında Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TAİDEP)Teknik Destek Programı (TD) ve Fizibilite Desteği Programı (FZD) olmak üzere toplam bütçesi 27,8 milyon TL olan 3 program paydaşların katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıyla 15.03.2021 tarihinde ilan edildi.

2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek programı (TAİDEP)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 25 milyon TL olan TAİDEP kapsamında alternatif turizm açısından öne çıkan destinasyonların altyapısının iyileştirilerek turizmden elde edilen katma değerin artırılması amaçlanmakta olup proje başına 450.000 TL ila 2.000.000 TL arasında hibe desteği verilecektir.

TAİDEP kapsamında aşağıdaki önceliklere yönelik projeler desteklenecektir:

  1. Termal turizm bölgelerinin altyapısının iyileştirilmesi ve turizme yönelik aktivite imkânlarının artırılması
  2. Yaratıcı turizm kapsamında turistlerin etkin katılım sağlayabilecekleri deneyimleme atölyelerinin oluşturulması ve tanıtımı
  3. Diğer alternatif turizm türleri (doğa, inanç, karavan, spor, tarih ve kültür) açısından öne çıkan merkezlerin cazibesini ve bilinirliğini artıracak ilgi çekici altyapı ve hizmetlerin oluşturulması

TAİDEP’in son başvuru zamanı KAYS girişi ve onayı için 23.05.2021 saat 23:59; taahhütnamenin e-imzası / teslimi içinse 28.05.2021 saat 18:00 olarak belirlenmiştir.

2021 Yılı Teknik Destek Programı (2021 TD)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile özel sektör işletmelerine yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 1,2 milyon TL olan 2021 TD kapsamında TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin, Ajansın Sonuç Odaklı Programları (SOP) ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) hedeflerine katkı sağlayacak çalışmaları ile yerel kalkınma fırsatı olarak belirlenen diğer çalışmalarına yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması amaçlanmakta olup faaliyet başına 25.000 TL ila 90.000 TL arasında bütçe ayrılacaktır. Program 31.12.2021 tarihine kadar açık kalacak olup başvurular ikişer aylık dönemler halinde alınacaktır.

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı (2021 FZD)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 1,6 milyon TL olan 2021 FZD kapsamında TR33 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede uygulanabilecek yatırım projesi niteliğindeki fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmakta olup proje başına 25.000 TL ila 150.000 TL arasında hibe desteği verilecektir. Program 31.12.2021 tarihine kadar açık kalacak olup başvurular sürekli alınacak ve aylık olarak Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır.

 

2021 Yılı Destek Programları kapsamında aşağıdaki takvime uygun olarak çevrim içi ortamda eğitim toplantısı düzenlenecektir. Eğitim toplantısı kapsamında proje döngüsü yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek proje başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.

Toplantı Türü

Tarih

Saat

Toplantı Bağlantısı

Eğitim

25.03.2021

10:00 - 17:00

https://zoom.us/webinar/register/WN_ykfKUIMXTweyFuqnlISTDA

Toplantı No: 939 2983 3289

Şifre: 333485