HABERİ
PAYLAŞ
01
NİSAN
2020
AHİKA 2020 Yılı COVID – 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı Başvuruya Açıldı

 

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek amacı ile Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 01.04.2020 tarihi itibarıyla Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı ilan edilmiştir.

Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 10.000.000,00 TL olup son başvuru tarihi 30 Nisan 2020.

 

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN ADI

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

 

PROGRAM REFERANS NO

AHİKA/2020/COVID

 

PROGRAMIN GENEL HEDEFİ

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması               

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

10.000.000 TL

 

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

 

Asgari Tutar:  200.000 TL

Azami Tutar: 2.000.000 TL

Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için destek oranı, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az, %100’ünden fazla olamaz.

Kar Amacı Güden İşletmeler için destek oranı, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %80’inden fazla olamaz.

 

PROJE SÜRESİ

Asgari 1 ay, azami 3 aydır

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

  • Kamu Kurumları
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri
  • Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler
  • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
  • Üniversiteler
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri, Belediye Şirketleri
  • Kar Amacı Güden İşletmeler

 

SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ

30/04/2020

17:00

 

COVID-19 Programı için Proje Teklif Çağrısı Usulü uygulanmamaktadır. Başvuru Sahipleri, başvuru tarihi itibari ile istedikleri zamanda başvuru yapabilecektir. Gelen proje başvuruları, 3 iş günü içerisinde değerlendirilecek ve Başvuru Sahipleri nihai sonuç konusunda bilgilendirilecektir. Program bütçesine ulaşılması durumunda, başvuru süresi bitmemiş olsa dahi program sonlandırılacaktır.

 

Başvuru dökümanlarına ve detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.