PAYLAŞ
12
KASIM
2019
Nevşehir Islah Organize Sanayi Bölgesi Kapalı Sistem Atıksu Deşarj Hattı Projesi İhale İlanı

Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi, Ahiler Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Küçük Ölçekli Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi Kapalı Sistem Atıksu Deşarj Hattı ihalesi; Kalkınma Ajansları Proje ve faaliyet destekleme Yönetmeliği Eki olan Satın alma rehberi doğrultusunda Açık ihale Usulü ile yapılması planlanmaktadır.


İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kat:1 Millet Caddesi No:69 Merkez/Nevşehir adresinden görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir veya duyuru ekinden veya www.nevsehirosb.org internet adreslerinden temin edilebilir.

 

Teklif teslimi için son tarih ve saati : 12 Kasım 2019 gün ve Saat 12:00


Teklifler, 12 Kasım 2019 tarihinde, saat 13: 00 ’da Nevşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Kat:2 Millet Caddesi No:69 Merkez/Nevşehir adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.