HABERİ
PAYLAŞ
19
KASIM
2019
Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Fizibilitesi Projesi Tamamlandı

Ajansımız İzleme Değerlendirme Birimi tarafından 19.09.2019 tarihinde “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Fizibilitesi” projesi için izleme ziyareti gerçekleştirildi. Yararlanıcı T.C. Nevşehir Ticaret Borsası yetkileri ve Yüklenici Kapadokya Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi yetkililerinin katılımı ile Fizibilite Raporu incelemesi ve Final Sunumu yapıldı.

 

Nevşehir Ticaret Borsası, Ahiler Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Mali Destek Programı kapsamında “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Fizibilitesi” isimli proje ile 194.300,00 ₺ hibe desteği almaya hak kazanmıştı.

 

21/05/2019 tarihinde açık ihale usulü ile Fizibilite Raporu Hizmet Alımı yapılmış olup iş Kapadokya Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi Dan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şirketine ihale edilmişti. 31/05/2019 tarihinde Sözleşme yapılarak yüklenici tarafından Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Fizibilite Raporu Hizmet Alımı işine başlanmıştı. "Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Fizibilite Raporu” Hizmet Alımı tamamlanmış olup 28.08.2019 tarihinde kabulü yapılarak onaylanmıştır.

 

“Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvar Kurulumu Fizibilite Hazırlanması Projesi” kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli bünyesinde bulunan Kapadokya Teknopark içerisinde Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Kurulması ile ilgili fizibilite raporu hazırlanmıştır. Başta Nevşehir ve Niğde illeri olmak üzere bölgemize ve ülkemize sertifikalı tohumluk üretmek amacıyla patates ve bitki sağlığı teşhis ve analizi, tohum ıslahı ve AR-GE çalışmalarının yürütüleceği Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı, TÜRKAK tan akredite laboratuvar kurulumu için fizibilite raporu hazırlanması hedeflenmekteydi. Hazırlanan Fizibilite Çalışması sadece masabaşı analiz çalışmalarını içermemekte olup ayrıca saha çalışmalarını da içermektedir. Proje kapsamında 1 adet çalıştay, 150 adet anket çalışması ve 10 adet derinlemesine mülakat görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Çiftçiler, Kaymakamlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, firmalar ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) gibi alandaki söz sahibi sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin rapora yansıtılması sağlanmıştır.

 

Ajansımız İzleme Değerlendirme Birimi tarafından 19.09.2019 tarihinde “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Fizibilitesi” projesi için izleme ziyareti gerçekleştirildi. Yararlanıcı T.C. Nevşehir Ticaret Borsası yetkileri ve Yüklenici Kapadokya Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi yetkililerinin katılımı ile Fizibilite Raporu incelemesi ve Final Sunumu yapıldı.

 

Daha sonra Yararlanıcı tarafından sunulan Nihai Rapor Ajansımız İzleme Değerlendirme Birimi tarafından incelenerek Genel Sekreterlik tarafından onaylandı. Nihai ödeme yapılarak  “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Fizibilitesi” projesi tamamlandı.