Ahiler Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı, 01.09.2020 tarihi itibarıyla ilan edilmiştir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 1.500.000,00 TL’dir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

PROGRAM KÜNYESİ

Programın Amaçları

Turizm Yönetim

Danışmanlığı

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sürdürülebilirlik kapsamında kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi ve verimliliklerinin artırılması

 

İmalat Sanayi Yönetim Danışmanlığı

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi, kaynak, hammadde ve işgücü verimliliğinin artırılması

 

Programın Öncelikleri

Turizm Yönetim Danışmanlığı

 

 

Öncelik 1:      Turizm işletmelerine aile ve şirket anayasası oluşturma, stratejik yönetim yaklaşımları, gelir yönetimi, halka arz, organizasyon becerileri gibi sürdürülebilir yönetim alışkanlıklarının kazandırılması.

Öncelik 2:      Turizm sektöründe yeni nesil pazarlama yöntemlerini içeren uygulamalar, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümleri, veri analitiği, veri güvenliği ve gizliliği gibi konularda dijital altyapının oluşturulması.

Öncelik 3:      Turistik ürün ve hizmetlerin koruma-kullanma dengesi gözetilerek enerji, su ve atık yönetimi gibi sürdürülebilir çevre yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması

 

İmalat Sanayi Yönetim Danışmanlığı

 

Öncelik 1: İşletmelerin aile ve şirket anayasası oluşturma, stratejik yönetim yaklaşımları uygulaması gibi kurumsallaşmalarına yönelik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması.

Öncelik 2: Üretim, tedarik, satış, pazarlama gibi alanlarda e-ticaret, e-ihracat, otomasyon, dijital altyapının oluşturulması veya geliştirilmesine yönelik uygulamaların desteklenmesi.

Öncelik 3: Üretim sürecinde ve tedarik zinciri operasyonlarında verimliliğin artırılması amacıyla stratejik planlama, kurumsal kaynak planlaması, tedarik zinciri optimizasyonu gibi sürdürülebilir üretim kültürünün yerleşmesinin sağlanması.

Öncelik 4: Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin rekabetçiliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla yalın üretim, temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, eko-verimli üretim ve enerji verimliliği gibi uygulamalara yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi.

 

Faaliyet Konuları

Danışmanlık Sağlama

Başvuru Sahipleri

TR71 Bölgesinde kayıtlı bulunan ve 24 Haziran 2018 Tarih ve 2018/11828 Sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile düzenlenen KOBİ tanımına uyan işletmeler

Uyarı:  

  • Ajans, aynı yararlanıcıya bir yıl içerisinde bir defa teknik destek sağlar.
  • Ajansın 2019 Yılı İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı kapsamında sağlamış olduğu danışmanlık kalemlerinden destek alan başvuru sahipleri aynı faaliyetler için bu program kapsamında yeniden destek alamaz.

Programın Bütçesi

2020 yılı Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleri için toplam 1.500.000,00 TL’dir.

Azami Destek Miktarı ve Oranı

  • Bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti (KDV dâhil) 80.000,00 TL’yi aşamaz. 
  • Destek oranı %100’dür.

(Ajans tarafından sağlanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar)

Destek Süresi

En fazla 6 aydır.

Başvuru Dönemleri

Eylül-Ekim Dönemi                         Son Başvuru Günü: 31.10.2020

                                                          Saat: 00:00
Kasım-Aralık Dönemi                      Son Başvuru Günü: 31.12.2020

                                                          Saat: 17:00

 

 

 

 

 

Başvuru Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

 

Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi

 

Başvuru Süreci ve KAYS:

 

Başvurular, www.ahika.gov.tr adresinden de ulaşılabilecek olan https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr bağlantısı üzerinden yapılmalıdır. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) E-Devlet şifresi ile giriş yapılmalıdır. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım KAYS Portal’ın http://portal.kays.sanayi.gov.tr/  Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur.

KAYS üzerinden Başvuru Formu doldurulacak, ekleri başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra KAYS’a yüklenecektir. Başvurular, son kabul tarih ve saatine kadar yalnızca Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile başvuru döneminin sona ermesini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Ajansın aşağıda belirtilen adreslerine gönderilebilir. Ayrıca taahhütname teslim süresi içerisinde e-posta yolu ile pyb@ahika.gov.tr adresine gönderilen taahhütnameler de kabul edilebilecektir.

Ajans Merkezi

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı
Cevher Dudayev Mah. Vatan Cad. No:42/1 Merkez / NEVŞEHİR
0 384 214 36 66

 

Aksaray Yatırım Destek Ofisi

Aksaray TSO Binası Hacılar Harmanı Mah. 5. Bulvar
No: 53/1  Merkez / AKSARAY
0 382 215 00 18

 

Kırıkkale Yatırım Destek Ofisi

Valilik Binası Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad.No:39 Kat:1
Merkez / KIRIKKALE
0 318 222 09 36

 

Kırşehir Yatırım Destek Ofisi

Medrese Mah. 57. Sokak Eroğlu-Berk İş Merkezi No:3/6
Merkez / KIRŞEHİR
0 386 212 70 90

 

Niğde Yatırım Destek Ofisi

Dr. Sami Yağız Caddesi Cici Baba Sokak Yavuz İş Merkezi
Kat:3 No:3/20  Merkez / NİĞDE
0 388 233 51 59

 

Başvuru Süreci ve KAYS’a ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

KAYS Sistem Girişi (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)