2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 03.07.2019 tarihi itibarıyla ilan edilmiştir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 1.500.000,00 TL’dir.

Programın Adı

Fizibilite Desteği Programı

Programın Amacı

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.

Program Öncelikleri

Öncelikler:

 1. Bölgedeki madenler ve potansiyel kullanım alanlarının araştırılması, maden ürünlerinin sürdürülebilir yöntemlerle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,
 2. Bölgenin yenilikçilik kapasitesinin artırılmasına, bilim ve teknoloji odaklı uygulamalı araştırmalara, üretim altyapısının güçlendirilmesine ve ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,
 3. Bölgedeki muhtemel ekonomik, çevresel tehdit ve risklerin önlenmesine ve acil tedbirlerin alınmasına katkı sağlayacak çalışmaların desteklenmesi,
 4. Turizmin çeşitlendirilmesine, yeni turizm destinasyonları oluşturulmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına, bölgeye yeni turistik ürün ve değerlerin kazandırılmasına ve turizmde rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi,
 5. Hayvancılıkta et, süt verimliliğinin artırılmasına, tesislerin modernizasyonunun sağlanmasına, kaliteli yem üretiminin yapılmasına, gen araştırmaları ve damızlık üretimine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,
 6. Sanayide (otomotiv, savunma vb.) Ar-Ge, kümelenme, yenilikçilik ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesi,
 7. Bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının ve bu alanda yeni teknolojilerin araştırılmasına, altyapı yatırımlarının güçlendirilmesine ve yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,
 8. Tarımsal üretimde alternatif ürün geliştirilmesine, tarımsal ürünlerin katma değerini artıracak, bölgede 4 mevsim tarımsal üretimin yapılabilmesine imkân verecek sistemlerin (depolama, işleme, paketleme, jeotermal seracılık vb.) yaygınlaştırılmasına, tarıma dayalı sanayi üretiminin çeşitlendirilmesine ve tohum ıslahına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,
 9. Bölgede mevcut üretim altyapısı ile ithal edilen/edilmek zorunda olan malların/ara malların üretilebilirliğine yönelik çalışmaların desteklenmesi,
 10. Mevcut üretim altyapısıyla geri dönüşümü yapılmayan üretim atıklarının girdi olarak kullanılabilmesinin tekno-ekonomik açıdan araştırmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi.

Programın Toplam Bütçesi

1.500.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı

Asgari: 30.000,00 TL

Azami: 100.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari: % 25

Azami: % 100

Proje Süresi

Asgari: 6 Ay

Azami: 9 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi

06 Aralık 2019 Saat: 17:00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

13 Aralık 2019 Saat: 17:00

 

Başvuru Rehberi için tıklayınız.

Başvuru Süreci ve KAYS:

Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS’a kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapması zorunludur. Online başvuru, KAYS üzerinden üretilen Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde yapılmalıdır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansın aşağıdaki adreslerine teslim edilir:

 

Ajans Merkezi T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı
Cevher Dudayev Mahallesi, Vatan Cad. No:42/1 Merkez / NEVŞEHİR
0 384 214 36 66

Aksaray Yatırım Destek Ofisi
Hacılar Harmanı Mah.  5. Bulvar  No: 53/1 Aksaray TSO Binası Merkez/AKSARAY
0 382 215 00 18

Kırıkkale Yatırım Destek Ofisi 
Valilik Binası  Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Kat:1 Merkez/ KIRIKKALE
0 318 222 0936 

Kırşehir Yatırım Destek Ofisi  
Medrese Mah. 57. Sk Eroğlu- Berk İş Merkezi No:3/6 Merkez/KIRŞEHİR
0 386 212 70 90

Niğde Yatırım Destek Ofisi  
Dr. Sami Yağız Cad. Cici Baba Sk. Yavuz İş Merkezi Kat:3 No:3/20 Merkez/NİĞDE
0 388 233 5159

KAYS  12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

Başvuru Süreci ve KAYS’a ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

KAYS Sistem Girişi (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)