Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 02.09.2019 tarihi itibariyle ilan edilmiştir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 4.000.000,00 TL’dir.

Programın Adı

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

Programın Amacı

TR71 Düzey 2 Bölgesinde sürdürülebilir bir sosyal kalkınma için; eğitimde hizmet kalitesinin artırılması, dezavantajlı/kırılgan grupların sosyal sermayesinin artırılması ve toplumsal problemlerle mücadele yollarının geliştirilmesi

Program Öncelikleri

1.Eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla hizmet kalitesinin artırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması

2.Dezavantajlı/kırılgan grupların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve bu gruplara yönelik sosyal girişimciliğin geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi

4.000.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı

Asgari: 50.000,00 TL

Azami: 300.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari: % 20

Azami: % 90

Proje Süresi

Asgari: 9 Ay

Azami: 12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  • Üniversiteler
  • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Kooperatifler[1] vb.)

Uyarı: İl ve ilçelerde milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak çalışan kurumlar (okul, halk eğitim merkezi, rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi vb.) sundukları proje tekliflerinde bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerini projelerine ortak olarak dâhil etmek zorundadırlar. Bu kurala riayet edilmemesi durumunda sunulacak proje teklifleri ön inceleme aşamasında reddedilecektir/elenecektir.

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi

22 Kasım 2019 Saat: 17:00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

29 Kasım 2019 Saat: 17:00

 

[1]    Kooperatifler, kooperatif tüzüğünde yer alan üyelere kâr dağıtılmasını yasaklayan hükmünü veya Kooperatif Genel Kurulu’nun, gelecek 5 yıl ortaklara kâr dağıtmayacağına dair kararını beyan etmelidir.